ഈ സൈറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തി. ഇതിലെ വിവരങ്ങൾ പുതിയ സൈറ്റിലേയ്ക്ക് മാറ്റി. അവിടം സന്ദർശിക്കുക..

Kerala PSC Helper GK
സന്ദർശനത്തിന് നന്ദി

122nd Amendment

Current Affairs Question Today | PSC Current Affairs Question | Kerala PSC Current Affairs Question | UPSC Current Affairs Question | RRB Current Affairs Question | IAS Current Affairs Question | Current Affairs Question for all Competitive Exam

---------------------------------------------- 

Question :-
Answer :-

More Information :-

7th SAARC Immigration Authorities Meeting

Current Affairs Question Today | PSC Current Affairs Question | Kerala PSC Current Affairs Question | UPSC Current Affairs Question | RRB Current Affairs Question | IAS Current Affairs Question | Current Affairs Question for all Competitive Exam
---------------------------------------------- 

Question :- The 7th meeting of SAARC Interior Minister's Conference has started in and The 7th SAARC Immigration Authorities meeting was recently held in ?
Answer :- Islamabad, Pakistan

More Information :-

Rajiv Gandhi National Sadbhavana Award 2015

Current Affairs Question Today | PSC Current Affairs Question | Kerala PSC Current Affairs Question | UPSC Current Affairs Question | RRB Current Affairs Question | IAS Current Affairs Question | Current Affairs Question for all Competitive Exam

---------------------------------------------- 

Question :-
Answer :-

More Information :-

39th Prime Minister of Nepal

Current Affairs Question Today | PSC Current Affairs Question | Kerala PSC Current Affairs Question | UPSC Current Affairs Question | RRB Current Affairs Question | IAS Current Affairs Question | Current Affairs Question for all Competitive Exam
---------------------------------------------- 

Question :- Who is elected as the 39th Prime Minister of Nepal
Answer :- Pushpa Kamal Dahal 'Prachanda'


More Information :- Pushpa Kamal Dahal had served as the Prime Minister of the country from 2008 to 2009.He led the CPN (M) as it launched a communist insurgency on 13 February 1996. He resigned as Prime Minister on 4 May 2009 after his attempt to sack the army chief, General Rookmangud Katawal, was opposed by President Ram Baran Yadav. He is also widely known by his nom de guerre ‘Prachanda’, a name he went by during his guerrilla days.

സ്വാതി സംഗീത പുരസ്കാരം 2015

Current Affairs Question Today | PSC Current Affairs Question | Kerala PSC Current Affairs Question | UPSC Current Affairs Question | RRB Current Affairs Question | IAS Current Affairs Question | Current Affairs Question for all Competitive Exam
---------------------------------------------- 

1.2015-ലെ സ്വാതി സംഗീത പുരസ്കാര ജേതാവ് ആരാണ്?
Answer :- മാങ്ങാട് കെ.നടേശൻ

More Information :- സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ പുരസ്കാരത്തിന്റെ സമ്മാനത്തുക ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് 1997 മുതൽ നൽകി വരുന്നു. ആദ്യ വിജയി ശെമ്മാങ്കുടി ശ്രീനിവാസ അയ്യർ ആയിരുന്നു. 2013 ൽ വി.ദക്ഷിണാമൂർത്തിയ്ക്കാണ് ഈ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് 2014ൽ ഉസ്താദ് അംജദ് അലി ഖാനാണ് ഈ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് കർണാടക സംഗീതജ്ഞനായ മാങ്ങാട് കെ.നടേശൻ ശെമ്മാങ്കുടി ശ്രീനിവാസയ്യരുടെ ശിഷ്യനാണ്

Tungsten Diselenide

Current Affairs Question Today | PSC Current Affairs Question | Kerala PSC Current Affairs Question | UPSC Current Affairs Question | RRB Current Affairs Question | IAS Current Affairs Question | Current Affairs Question for all Competitive Exam
---------------------------------------------- 

1. The metal compound that was used by researchers to convert carbon dioxide (CO2) into a usable energy source by using sunlight
Answer :- Tungsten Diselenide

More Information :-

Secretary of PM Narendra Modi

Current Affairs Question Today | PSC Current Affairs Question | Kerala PSC Current Affairs Question | UPSC Current Affairs Question | RRB Current Affairs Question | IAS Current Affairs Question | Current Affairs Question for all Competitive Exam
---------------------------------------------- 

1. The bureaucrat who has been appointed as the Secretary of the Prime Minister Narendra Modi is
Answer :- Bhaskar Khulbe

More Information :-

Head of BCCI legal panel

Current Affairs Question Today | PSC Current Affairs Question | Kerala PSC Current Affairs Question | UPSC Current Affairs Question | RRB Current Affairs Question | IAS Current Affairs Question | Current Affairs Question for all Competitive Exam
---------------------------------------------- 

1. The former Chief Justice of India who has been appointed as the Head of BCCI legal panel to interact with Justice Lodha committee is - Markandey Katju
Answer :- Markandey Katju

More Information :-

കുഞ്ഞൻ

Current Affairs Question Today | PSC Current Affairs Question | Kerala PSC Current Affairs Question | UPSC Current Affairs Question | RRB Current Affairs Question | IAS Current Affairs Question | Current Affairs Question for all Competitive Exam
---------------------------------------------- 

1. 64 നെഹ്‌റു ട്രോഫി ജലോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗ്യചിഹ്നം
Answer :- കുഞ്ഞൻ എന്ന കുട്ടിയാന
More Information :- മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ സജിത്ത് പരമേശ്വറാണ് ചിഹ്നം രൂപകൽപന ചെയ്തത്

Ramon Magsaysay Award for 2016

Current Affairs Question Today | PSC Current Affairs Question | Kerala PSC Current Affairs Question | UPSC Current Affairs Question | RRB Current Affairs Question | IAS Current Affairs Question | Current Affairs Question for all Competitive Exam
---------------------------------------------- 

1. Ramon Magsaysay Award winners from India for the year 2016
Answer :- Bezwada Wilson, TM Krishna

More Information :- Two Indians, human rights activist Bezwada Wilson+ and south Indian classical musician TM Krishna+ , have been conferred the Ramon Magsaysay Award for 2016. The four other awardees for 2016 are Conchita Carpio-Morales from the Philippines, Indonesin Dompet Dhuafa, Vientiane Rescue from Laos and the Japan Overseas Cooperation Volunteers.
Powered by Blogger.

Total Pageviews

Popular

e-mail updates

Get All The Latest Updates Delivered Straight Into Your Inbox For Free!

Labels

ads

 Recent

Ads 720 x 90

ads

 Recent